Regulamin i pliki cookies

Regulamin społecznościowego serwisu naukowego PrawoAutorskie.pl – wersja 13.09.2010

Cel serwisu

PrawoAutorskie.pl jest serwisem społecznościowym poświęconym prawu autorskiemu oraz pokrewnym dziedzinom prawa. Celem jest upowszechnianie i rozwój wiedzy dotyczącej prawa własności intelektualnej. Korzystając z serwisu stajesz się komentatorem. Możesz upowszechniać własne poglądy, komentować ustawę, artykuły, aktualności, przesyłać nam drogą artykuły lub aktualności w celu ich publikacji w serwisie. Najbardziej zależy nam na Twoich poglądach prawnych, które – jak w klasycznym komentarzu, czy publikacji naukowej – mają budować Twoje nazwisko, pozycję zawodową oraz rozwijać naukę i praktykę prawa. Dlatego Twoje komentarze powinny powstawać z szacunkiem dla nauki i jej twórców. W szczególności dotyczy to cytowania. Zdecydowanie sprzeciwiamy się plagiatom i przedstawianiu poglądów innych osób jako własnych. To niezgodne z zasadami i kanonami tego gatunku twórczości.

PrawoAutorskie.pl nie udziela porad prawnych. Jest usługą świadczoną przez C.R.O.P.A. Kancelaria Radcowska J.P.Kolczyński z siedzibą ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Usługa ta polega na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 2007 nr 72.20.Z), poprzednio nazywana usługą polegającą na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk prawnych (PKD 2004 nr 73.20.B).

Dane osobowe i pliki cookies

Stając się komentatorem godzisz się na publiczne ujawnienie Twoich danych osobowych, tj.: imienia lub imion, nazwiska jak również adresu mejlowego podanego przy rejestracji. Dobrowolnie możesz udostępnić inne dane na swój temat jak np.: Avatar (tj. zdjęcie wyświetlane w profilu i przy komentarzach), tytuł oraz stopień naukowy / zawodowy, stanowisko zawodowe / naukowe; stronę WWW, nazwę profilu LinkedIn, Golden Life, nazwę uczelni / nazwę miejsca pracy lub współpracy / nazwę własnej firmy.

Nie zbieramy danych wrażliwych, o których wspomina art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. - Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Nie podawaj nam ich zatem przy żadnej okazji.

Umożliwiamy komentowanie tylko zarejestrowanym użytkownikom. Masz prawo poprawiania i wglądu w Twoje dane. Czynisz to samodzielnie w serwisie po zalogowaniu. Możesz w każdej chwili skasować swoje dane i konto, co pozostanie bez wpływu na utrzymanie przez nas dalej w serwisie Twoich komentarzy, artykułów lub aktualności. W sprawie plików cookies odsyłamy do regulaminu wydawcy serwisu na stronę www.cropa.org/regulamin. Regulamin tam zamieszczony stosuje się w tym zakresie odpowiednio.

Licencja

Stając się komentatorem udzielasz nam nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony zezwalając na korzystanie z Twojej twórczości, cokolwiek nam przekażesz i z chwilą otrzymania przez nas utworu. Licencja ta uprawniać będzie do udzielania przez nas dalszych licencji. Nie będziemy dokonywać zmian ani ingerować w Twoje komentarze naukowe. Natomiast w przekazanych nam artykułach czy aktualnościach mamy prawo dokonywać zabiegów redakcyjnych mających zarówno charakter merytoryczny (np. styl, forma etc.) jak i stricte redaktorski (np. interpunkcja, poprawianie błędów językowych, etc.). Dokonanie zabiegów redakcyjnych o charakterze merytorycznym rodzi po naszej stronie prawa wyłączne do tych zabiegów. Przesyłając artykuł lub aktualność godzisz się na te zmiany zezwalając nam dodatkowo na wykonywania autorskich praw zależnych. Mamy prawo korzystać z Twojej twórczości na wszelkich polach eksploatacji opisanych w szczególności przez art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Z chwilą przekazania nam utworu zobowiązujesz się także do niewykonywania niektórych Twoich praw osobistych, tj.: praw nadzoru opisanych w art. 2 ust. 3 i 16 ust. 3, 5 ww. ustawy.

Akceptujemy także licencje Creative Commons, ale musisz to zastrzec w przekazanym nam tekście lub komentarzu w sposób przewidzany w zasadach licencjonowania dostępnych na stronie http://creativecommons.pl/.  

Odpowiedzialność

Komentarze są publikowane i rozpowszechniane przez Ciebie, korzystasz przy tym ze swego prawa osobistego do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. My zaś decydujemy o rozpowszechnieniu i publikacji przekazanych nam artykułów lub aktualności. Z chwilą rozpowszechnienia utwory te stają się dobrem publicznym jak opublikowane książki, płyty etc. Nie możesz ich po prostu skasować. Możemy to uczynić sami według własnego uznania, także na Twoją prośbę, jednak bezwarunkowo i niezwłocznie w razie uzyskania wiarygodnej informacji, że przekazane przez Ciebie i przechowywane przez nas treści naruszają obowiązujące prawo. Zwalniasz nas z tego tytułu z wszelkiej odpowiedzialności.

Regulamin opracował r.pr. Janusz Piotr Kolczyński - ostatnia aktualizacja 28.01.2015

Ostatnio dołączyli

Ostatnio dodany komentarz

06.10.2022, 10:37
Powinny być z tego wyłączone osoby pełniące funkcje publiczne. Np. urzędnicy wprowadzający dezinformację. Bo inaczej jest to ochrona własnej d... a nie twarzy. więcej »

Nasi komentatorzy